Oferta

Usługi – biuro rachunkowe

Usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe „Consultor Credo Katarzyna Konobrocka”, to nie tylko księgowanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych w firmach.
To znacznie więcej niż księgowość, to:

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie finansów i kwestii podatkowych. Biuro gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Transparentność, rzetelne omówienie i wytłumaczenie wszelkich niejasności podatkowych i mechanizmów rządzących na rynku.
 • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • Poufność i dyskrecja. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy.
 • Zaangażowanie, odzwierciedlające indywidualne podejście do potrzeb klienta oraz umiejętność sprostania jego oczekiwaniom.
 • Wysokie poczucie bezpieczeństwa poprzez stałą opiekę. Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego.
 • A przede wszystkim Partnerstwo – utrzymywanie bardzo dobrych, wzajemnych relacji zarówno z Klientami, bankami jak i innymi partnerami biznesowymi.
Zakres usług podstawowych świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,składanie JPK,
Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.
Zakres dodatkowych usług świadczonych przez Biuro „Consultor Credo” obejmuje:
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • tworzenie prognoz finansowych,
 • monitorowanie należności,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • Konsultacje kredytowe, wypełnianie wniosków kredytowych,
 • Konsultacje ubezpieczeniowe,
 • Realizacja Biznes Planów we wszystkich branżach, zarówno w celu pozyskania środków z Funduszy Unijnych jak i Kredytu bankowego.

Konsultacje Kredytowe i ubezpieczeniowe

Drugi filar firmy opiera się na dostarczaniu usług w zakresie konsultacji kredytowych oraz ubezpieczeniowych, polegającym na spersonalizowanym doborze produktów. Na użytek firm z sektora mikro, małych i średnich oraz dla osób średniozamożnych, młodych, lecz posiadające ustabilizowaną sytuację życiową. Głównym założeniem drugiego filaru firmy jest spełnianie oczekiwań Klientów. Dlatego za najważniejszy element pracy uważam prawidłowe rozpoznanie potrzeb i wymagań.

Dzięki temu mogę gwarantować profesjonalną, kompleksową i miłą obsługę, indywidualne podejście do każdego Klienta. Działać szybko, efektywnie i skutecznie. Jako firma z branży finansowej będę oferować klientom tylko najlepsze propozycje z bogatej oferty w zakresie:

BEZPŁATNIE POMAGAMYW WYBORZE NAJLEPSZEJ OFERTY

 • Kredyty mieszkaniowe• Kredyty hipoteczne
 • Kredyty gotówkowe
 • Kredyty konsolidacyjne

POMOC DLA FIRM I ROLNICTWA

 • Kredyty obrotowe i inwestycyjne
 • Pożyczki
 • Biznes plany, dokumenty i wnioski
 • Leasing, faktoring

UBEZPIECZENIA

 • Samochodowe
 • Majątkowe
 • Rolnicze
 • Firmowe

Realizacja Biznes Planów

Trzecim filarem, na którym firma opiera swoją działalność to pisanie Biznes Planów. Biznes Plan to pierwszy etap w tworzeniu nowej firmy lub projektu inwestycyjnego. Dokument sporządza się w celu realnej oceny planowanego przedsięwzięcia oraz w celu pozyskania środków na rozwój działalności.

Większość instytucji finansowych wymaga przedstawienia Biznes Planu, który zawiera informacje dotyczące realizacji pomysłu oraz formy prowadzonej działalności w odniesieniu do planowanych zysków, a co za tym idzie oceny możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę lub oceny zdolności oraz perspektyw projektu w przypadku Dotacji z UE. Dlatego moja firma zwraca uwagę zarówno na potrzeby klienta jak i na procedury oraz zasady funkcjonujące w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Takie podejście sprawia, iż posiadam opinię solidnej oraz uczciwej firmy, zaś z każdym nowym projektem stale podnoszę standardy w celu zapewnienia najwyższej, jakości usług świadczonych na rzecz klientów.